Tilbagetrækningsreform om forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag mv.

8. november 2011

Beskæftigelsesministeriet har ved mail af 18. oktober 2011 sendt forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af efterlønsalder og tilbagebetaling af efterlønsbidrag mv.) i høring.

Finansrådet roser efterlønsreformen, som er et nødvendigt tiltag for at sikre sunde offentlige finanser, og fundamentet for, at det private erhvervsliv kan skabe den vækst, der er nødvendig i fremtiden. Finansrådet noterer dog samtidig forslagets skærpede pensionsmodregning, og er af den principielle holdning, at ethvert tiltag, som er med til at fjerne motivationen til pensionsopsparing og deraf følgende egenforsørgelse i alderdommen, er skridt i den forkerte retning. Finansrådet henstiller derfor til, at man bevarer modregningsreglerne, som de er i henhold til gældende ret.

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Martin Møller Andersen
Kontorchef
Telefon: 3370 1075
mma[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her