Udkast til ændring af ATP-loven mv.

14. marts 2011

Finansrådet har sendt høringssvaret den 14. marts 2011 til Pensionsstyrelsen.

Det er Finansrådets opfattelse, at der med forslaget ydes uforenelig statsstøtte, som resulterer i en uacceptabel konkurrenceforvridning af markedet. Ved at lade ATP, der modtager lovpligtige statsmidler, få adgang til at have helejede finansielle datterselskaber åbnes der mulighed for, at pensionsopsparede midler kan anvendes til udlån på vilkår, som de almindelige kommercielt drevne banker ikke kan få adgang til.

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Rikke Friborg
Kontorchef
telefon: 3370 1080
rif[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her