Udkast til ændring af bekendtgørelse om store engagementer

22. august 2011

Finanstilsynet har med brev af 8. juli sendt udkast til revideret bekendtgørelse om store engagementer i høring med anmodning om eventuelle kommentarer.

Finansrådet finder det positivt, at Finanstilsynet med udkastet til ændring af bekendtgørelsen om store engagmenter giver mulighed for fuldt fradrag for dækkede obligationer (SDO'er, SDRO'er og realkreditobligationer udstedt før 1. januar 2008) ved opgørelse af store engagmenter, således som EU-reglerne giver mulighed for. Finansrådet finder, at denne ændring bør træde i kraft allerede efter offentliggørelse af den nye bekendtgørelse og ikke, som foreslået, den 31. december 2011.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her