Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

11. november 2011

Finanstilsynet har med brev af 14. oktober 2011 sendt udkast til revision af vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter i høring. I udkastet indføres ændringer på følgende områder:

  • Ingen nedvægtning for kassekreditter der udgør over 2 pct. af basiskapitalen (afsnit 5.1)
  • Kun "mindre" uudnyttede engagementer skal indregnes med nedvægtning (afsnit 5.1)
  • Nye dokumentationskrav for, hvorledes der er taget højde for rente- og valutarisiko ved opgørelse af solvensbehovet (afsnit 5.1)
  • For kunder i finansielle problemer skal bevilgede, men uudnyttede, beløb, indregnes i engagementet (afsnit 5.2)
  • Præcisering af indregning af rentekurveforskydninger (afsnit 6)
  • Nye regler for indregning af likviditetsrisici, herunder stød på 250 bp i stedet for 200 bp (afsnit 7)
  • Udbyggede regler for "reverse stress tests" for IRB institutter (afsnit 13)
  • Udbyggede dokumentationskrav

Finansrådet ser med bekymring på den stadige strøm af opstramninger, der i disse år lægges på pengeinstitutterne. Det er meget kritisk for pengeinstitutterne, at der i den nuværende situation, hvor pengeinstitutterne generelt er pressede, indføres nye og strammere regler. De årlige opstramninger af vejledningen betyder, at den ellers anerkendte metodefrihed for opgørelsens af solvensbehovet udhules.

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her