Vejledning om udsteders oplysningsforpligtelser

1. juli 2011

Finansrådet har ved brev af 1. juli 2011 sendt høringssvaret til Finanstilsynet

Resume:

Med vejledningen ønsker Finanstilsynet at beskrive omfanget og indholdet af udsteders pligt til at offentliggøre oplysninger i henhold til værdipapirhandelslovens § 27.

Udkastet, som Finansrådet har modtaget i høring, indeholder både detaljer om pligten til at offentliggøre årsrapporter og andre periodevise regnskabsmeddelelser samt hvornår pligten til at offentliggøre intern viden indtræder.

Finansrådet er overordnet set positive over for vejledningen, men så det gerne tydeliggjort, at udsteder ikke er forpligtet til at offentliggøre intern viden, som fremkommer under udarbejdelsen af årsrapporten, medmindre de generelle betingelser i bestemmelsen tillige er opfyldt, herunder at den interne viden skal vedrører et forhold, som må anses for at være en realitet.

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Frederik Thufason
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1101
fth[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her