Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til en generel forordning om databeskyttelse

22. juni 2012

Justitsministeriet sendte ved e-mail af 11. maj 2012 grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse i høring. 

Det er Finansrådets holdning, at det er væsentligt at ajourføre og opdatere reguleringen vedrørende personoplysninger, hvis grundlag er direktivet fra 1995. Finansrådet finder det desuden særdeles hensigtsmæssigt, at der arbejdes for at etablere et ensartet retsgrundlag i EU, hvilket vil ske ved vedtagelse af databeskyttelsesforordningen.
 
I den forbindelse er det dog vigtigt, at der etableres den rette balance mellem hensynet til databeskyttelsen og en række andre væsentlige hensyn, herunder hensynet til de berørte virksomheders rammevilkår. Samtidigt er det vigtigt, at data-beskyttelsesforordningens indvirkning på anden lovgivning i såvel Danmark som på europæisk plan klarlægges.
 
Det bemærkes, at et af formålene med databeskyttelsesforord-ningen er at lette virksomhedernes administrative byrder. Det er Finansrådets vurdering, at dette formål ikke opfyldes i det nuværende forordningsudkast, og at lettelsen i administrative byrder hovedsageligt kan findes hos virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter.
 
Forordningsudkastet indeholder herudover en række uhensigts-mæssigheder i de foreslåede regler om samtykke og ikke mindst brugen af profilering, som kan vanskeliggøre det daglige arbejde i bankerne.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her