Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem mv.

10. december 2012

Justitsministeriet har ved mail af 12. november 2012 sendt lovforslag om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning til Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen

De 3 finansielle organisationer Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen har afgivet høringssvar vedrørende Justitsministeriets udkast til lovforslag om omlægning af opslagsafgiften mv.
Organisationerne er meget positive overfor, at Justitsministeriet nu vil tilvejebringe en mere hensigtsmæssig afgiftsstruktur i forlængelse af overgangen til digital tinglysning.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her