Bekendtgørelse om, hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med

25. maj 2012

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med. 
 

Finansrådet støtter den del af forslaget, der vil gøre det muligt for pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandler, at handle specifikke typer kontrakter vedrørende CO2-kvoter uden krav om, at kontrakterne skal kunne afregnes kontant.
 
I høringssvaret argumenterer Finansrådet for, at bekendtgørelsen bør udvides, så pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandler generelt får mulighed for at handle kontrakter vedrørende CO2-kvoter uden krav om, at kontrakterne afregnes kontant.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her