Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

30. oktober 2012

Finansrådet har den 12. oktober 2012 fået udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven samt forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.) i høring.

Ved ovenstående indføres blandt andet løbende indberetning af udbytte på danske såvel som udenlandske værdipapirer. Finansrådet har ved gentagne lejligheder gjort SKAT opmærksom på, at sektoren ikke ønsker at foretage løbende indberetning af udbytter. Synspunktet gentages i høringssvaret.

Endvidere rejses en række indberetningsmæssige spørgsmål vedrørende valutakursændringer, acontoudbytter, fusioner samt den alt for korte tidsfrist i relation til ændring af pengeinstitutternes systemer for at de skal kunne håndtere de nye indberetninger.

Endelig knyttes der i høringssvaret nogle kommentarer til den subjektive beskatning af danske SIKAV'er.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her