Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl.

5. marts 2012

Finanstilsynet har den 6. februar 2012 sendt høringssvar til udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl. (nye nedskrivningsregler) i høring til Finansrådet med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Finansrådet finder overordnet set, at Finanstilsynets forslag til nye nedskrivningsregler er et brud med internationale regnskabsprincipper og vil føre til, at bankerne skriver alt for meget ned. Desuden er timingen af indførelse af de nye regler virkelig dårlig.

Finansrådet mener, at Finanstilsynets nye regler for, hvordan og hvornår bankerne skal nedskrive på deres udlån, er alt for vidtrækkende og går imod internationale regnskabsprincipper, idet det nye forslag er et brud med de internationale regnskabsreglers grundlæggende neutralitetsprincip i forbindelse med fastlæggelse af, om der skal nedskrives eller ej.

En vigtig konsekvens er, at denne danske enegang på området vil betyde, at danske banker vil få det endnu sværere i international sammenhæng, end det allerede er tilfældet. Finansrådet vurderer, at der vil være tale om en særlig dansk tilgang, og at dette kan give den danske pengeinstitutsektor et forklaringsproblem i forhold til fx udenlandske investorer, analytikere og ratingbureauer.  Finansrådet finder, at det vil være uhensigtsmæssigt og helt uforståeligt for regnskabslæseren, hvis reglerne ikke er i overensstemmelse med international IFRS-regnskabspraksis, og de danske banker derfor skal anvende forskellige principper for opgørelse af nedskrivninger i moderselskabsregnskabet (efter lokale Tilsynsregler) og koncernregnskabet (efter IFRS).

Endelig mener Finansrådet, at de nye nedskrivningsregler vil føre til uhensigtsmæssigt mange nye nedskrivninger. Det er Finansrådets vurdering, at Finanstilsynets opstramninger kan føre til for høje nedskrivninger i sektoren, særligt inden for landbrug og aktivfinansiering.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120 eller mobil: 3016 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her