Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

18. september 2012

NaturErhvervstyrelsen har den 10. august 2012 sendt forslag til bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere i høring.

Finansrådet mener, at det er uhensigtsmæssigt, at de foreslåede tilskudssatser ikke tager hensyn til de berørte arealers bonitet, og at de på mange bedrifter langt fra dækker de direkte tab i form af mistet dækningsbidrag fra de berørte arealer. Den på mange bedrifter utilstrækkelige kompensation medfører ifølge Finansrådet en øget usikkerhed omkring primærlandbrugets fremadrettede rammevilkår. En øget usikkerhed, der uundgåeligt vil påvirke landbrugets fremtidige finansieringsmuligheder negativt.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her