Direktivforslag om alternativ tvistbilæggelse og forordningsforslag om onlinetvistbilæggelse

3. januar 2012

Med det formål at skabe vækst i onlinehandlen har Kommissionen fremsat et direktivforslag om harmonisering af ankenævn mv. samt et forslag til en forordning om onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet.

Det er Finansrådets opfattelse, at en harmonisering af forbrugernes klagemuligheder ikke vil medføre vækst i onlinehandlen, sådan som Kommissionen håber på. Vi har i dag et velfungerende klagesystem i Danmark, og hvis de to forslag vedtages, vil det efter Finansrådets opfattelse betyde en forringelse og større usikkerhed for forbrugerne.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her