Horizon 2020

10. januar 2012

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har sendt en høringsforespørgsel om Horizon 2020 til Finansrådet

Horizon 2020 er afløseren for EU's 7. rammeprogram for forskning. For Finansrådet er det vigtigt, at Horizon2020 skaber forskning i verdensklasse, har høj relevans for virksomhederne og tilbyder let adgang til deltagelse. Finansrådet støtter det stærke fokus på IT som en støtte-teknologi, der har relevans for mange områder i samfundet. Endelig opfordrer Finansrådet til, at den danske position lægger sig tæt op ad udkastet til prioriteringsgrundlaget for den strategiske forskning i Danmark, det såkaldte 2020-katalog. Det skal ske for at skabe sammenhæng og for at de to initiativer kan virke gensidigt forstærkende.

Finansrådet efterspørger et større fokus på den finansielle sektor i programmet. Både fordi der er store potentialer i forskningsområdet finans-IT og fordi den finansielle sektor udgør et vigtigt rammevilkår for væksten i virksomhederne.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her