Kommissionens grønbog KOM(2011) 941

11. april 2012

Finanstilsynet har ved e-mail af 16. februar 2012 bedt om bemærkninger til et samtidigt fremsendt notat til EU-Specialudvalget vedrørende Kommissionen Green Paper af 11. januar 2011, KOM(2011) 941 endelig

  • Finansrådet ser generelt positivt på Kommissionens ønske om en bred høringsproces og analyse af markedet for kort-, internet- og mobilbetalinger i forhold til en vision om at forbedre markedsintegrationen og fremme e-handlen. Finansrådet har på trods af det positive udgangspunkt påpeget, at Grønbogen har et par centrale mangler, der skal tages højde for, hvis ikke de gode intentioner skal gå tabt og vi ender i en situation, hvor der indføres unødvendig særlig europæisk regulering til skade for europæsiske og dermed også danske finansielle virksomheder. 

  • Bl.a. er det i høringssvaret fremhævet, at ikke kun forskelle i betalingsmetoder og sikkerhed er barrierer for vækst i e-handlen, men også fx køberetlige regler og begrænsede klagemuligheder ved grænseoverskridende køb. Endelig er der i høringssvaret taget afstand fra forslag om muligheden for ikke-banker til at få information om kunders disponible beløb på en bankkonto, da en sådan mulighed vil være i strid med de grundlæggende principper om bankers fortrolighed i forhold til kunder og deres økonomiske betydning.
 

Kontakt:

René Thomsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1028
[email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her