Lovforslag om ændring af markedsføringsloven mm

6. november 2012

Finansrådet har den 3. oktober 2012 fået udkast til ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed i høring

Forslaget indebærer, at Forbrugerombudsmandens beføjelser i forhold til finansielle virksomheder udvides, så Forbrugerombudsmanden fremover får mulighed for at anvende markedsføringslovens regler om vildledning, købsopfordringer og krav til markedsføring af kreditaftaler i forhold til finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden får endvidere mulighed for at behandle sager vedrørende overtrædelse af strafbelagte bestemmelser i regler om pris- og risikooplysninger (trafiklysbekendtgørelserne) for finansielle ydelser udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed.

De pågældende bestemmelser bliver i dag allerede overvåget af Finanstilsynet. Derfor er Finansrådet kritisk over for indførelsen af dette dobbelttilsyn og finder, at dobbelttilsynet vil medføre retsusikkerhed for borgerne og virksomhederne.

Herudover rejser Finansrådet spørgsmålet om værneting i forhold til Forbrugerombudsmandens nye beføjelser.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her