Lovforslag om implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt ansøgnings-, godkendelses- og tilsynssystem mv.

3. januar 2012

Miljøstyrelsen har den 30. november 2011 fremsat et forslag om implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt ansøgnings-, godkendelses- og tilsynssystem mv.

Finansrådet har kommentarer til den del af lovforslaget, der specifikt vedrører husdyrbrug. Finansrådet bakker op om, at der skal indføres bindende regler for BAT-krav (bedst anvendelige teknologi) i hele EU. Det vil efter Finansrådets opfattelse skabe mere lige konkurrencevilkår inden for landbruget. Dertil mener Finansrådet, at det er helt essentielt, at der bliver taget hensyn til den økonomiske rentabilitet ved formuleringen af BAT-krav til eksisterende anlæg. Finansrådet anerkender generelt sigtet med at ville skabe en produktion, der tager hensyn til miljøet, men det er vigtigt, at det sker på måde, hvor der er en naturlig afbalancering af omkostninger ved teknologien i forhold til økonomien i projektet.


 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her