Ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med fastsættelse af referencerenter mv.

19. oktober 2012

Finansrådet modtog den 15. oktober 2012 et udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed mv. i høring med høringsfrist fredag den 19. oktober 2012.

Høringen vedrørte blandt andet forslag om en ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav, der skal muliggøre andre tilsynsreaktioner end inddragelse af et pengeinstituts tilladelsen ved brud på det individuelt fastsatte solvenskrav.

Overordnet finder Finansrådet det meget positivt, at der indføres en ny tilgang til håndhævelse af solvenskravet med henblik på at skabe større fleksibilitet og mere tid til tilpasning i en krise i et pengeinstitut. Finansrådet lægger i den forbindelse også stor vægt på, at dansk tilsynspraksis derved kommer i større overensstemmelse med tilsynspraksis i resten af Europa.

Finansrådet opfordrer dog til, at lovændringen følges op af en afskaffelse af den danske særregel om offentliggørelse af både solvensbehov og de pålagte tilsynsmæssige foranstaltninger ved brud på det individuelle solvenskrav, således at man fra dansk side følger den offentliggørelsespraksis, der er på solvensområdet i de øvrige europæiske lande.

Endvidere er Finansrådet bekymret for, at den nye tilgang til håndhævelse af solvenskravet kædes sammen med en foreskreven ny metode til opgørelse af det individuelle solvenskrav, som i praksis vil fratage pengeinstitutternes metodefrihed ved opgørelse af de individuelle solvensbehov og skrue kapitalkravene yderligere i vejret.

Derudover finder Finansrådet, at den ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav også bør gælde for det solvenskrav, der knytter sig til det såkaldte Basel I-gulv, der er gælder for institutter, der benytter den interne ratingbaserede metode (IRB) som led i solvensberegningen. Endelig anfører Finansrådet, at der ikke er grundlag for at udelukke, at hybrid kernekapital og supplerende ansvarlig kapital også kan anvendes til at opfylde det individuelle solvenskrav.

 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her