Udkast til lov om investeringsforeninger - alternativer til investeringsforeninger

7. december 2011

Ved brev af 3. november 2011 har Finanstilsynet sendt udkast til lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed i høring

Finansrådet bakker op om, at der etableres alternativer til investeringsforeninger, som er omfattet af UCITS-direktivet. Det er i den forbindelse væsentligt for Finansrådet at henlede opmærksomheden på, at de primære årsager til, at der er et behov for at etablere alternativer til investeringsforeninger, skal findes i de ændrede konkurrenceforhold for UCITS, der blev en realitet pr. 1. juli i år med implementeringen af UCITS IV. UCITS IV medfører en generel liberalisering i EU af markedet for kollektive investeringsordninger og tydeliggør behovet for lige konkurrencevilkår i alle EU-medlemsstater.

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Christine Habel
Kontorchef
Telefon: 3370 1091
ceh[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her