Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov

10. december 2012

Finansrådet har 27. november 2012 modtaget udkast til vejledning til bilag 1 i bekendtgørelse om kapitaldækning - 'Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter' i høring fra Finanstilsynet

Overordnet finder Finansrådet, at Finanstilsynet ikke bør pålægge danske pengeinstitutter hårdere søjle 2-krav end der følger af bestemmelserne om søjle 2 i direktivet (2006/48/EF), jf. artiklerne 123 og 136 (2), og som også overordnet fremgår af lov om finansiel virksomhed, jf. § 124, stk. 1, 4 g 5. Det fremgår heraf, at institutterne skal sikre en tilstrækkelig basiskapital, som er passende til at dække institutternes risici, dog således at solvensbehovet ikke kan være mindre end søjle 1-kravet.

Flere af de benchmarks for en forsigtig opgørelse af risici og kapitalbehov, som tilsynet fastsætter i vejledningen, er strammet i forhold til den tidligere vejledning. Finansrådet finder, at den nye tilgang til fastsættelse af solvensbehovet ikke i sig selv bør medføre en større stigning i solvensbehovet end begrundet i en forsigtig vurdering af de risici, som solvensbehovet skal dække.

Det er endvidere Finansrådets vurdering, at vejledningen på visse områder indeholder krav om solvensbehovstillæg, der ikke er begrundet i tilstedeværelsen af en risiko, eller hvor risikoen i forvejen er dækket af 8-pct.-kravet under søjle 1.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her