Forslag til ændring af forskellige love - SIFI-lovforslaget

4. december 2013

Finanstilsynet har 7. november 2013 sendt høringsforespørgsel til udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (SIFI-lovforslaget)

Finansrådet har den 4. december 2013 afgivet høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (SIFI-lovforslaget).
 
Lovforslaget vedrører gennemførelse af CRD IV/CRR samt udmøntning af den politiske aftale mellem regeringen og forligskredsen om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), herunder om en bestyrelse for Finanstilsynet samt om den skattemæssige behandling af gæld uden forud fastsat forfaldstidspunkt (hybrid kernekapital).
Overordnet kan Finansrådet tilslutte sig forslaget. Finansrådet har dog en række bemærkninger af mere teknisk karakter på specifikke områder.

 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her