Forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

12. juli 2013

Justitsministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (forældelse af udestående selskabsindskud) i høring til Finansrådet den 24. juni 2013. Der blev afgivet høringssvar den 12. juli 2013


Finansrådet har længe efterspurgt en afklaring på retsområdet, hvorfor Finansrådet hilser lovudkastet velkommen. Finansrådet finder, at den valgte ordning vedrørende forældelse af udestående selskabsindskud findes hensigtsmæssig.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her