Udkast til lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

22. oktober 2013

Erhvervsstyrelsen har den 25. september 2013 sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring. Finansrådet ønsker særligt at afgive bemærkninger til ændringen af Danmarks Vækstråds opgaver

Forslaget tillægger Danmarks Vækstråd en række nye opgaver, der skal styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale indsats for vækst og erhvervsudvikling samt skabe øget fokus på effekt og resultater. Finansrådet tilslutter sig forslaget, da det er vores opfattelse, at koordineringen og videnspredningen mellem de seks vækstfora bør styrkes, idet regionerne deler mange udfordringer. Dertil er vi enige i, at dokumentationen af vækstforaenes resultatskabelse bør styrkes.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her