Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditoligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer

27. november 2013

Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt udkast til lovforslag om regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer i høring

Finansrådet støtter Erhvervs- og Vækstministeriets intention om at indrette det danske realkreditsystem således, at der er klarhed over konsekvenserne for investor, boligejer og långiver, hvis der opstår problemer i forbindelse med en refinansiering af en obligationsudstedelse på markedsvilkår. Udfordringen i den forbindelse bliver at sikre en løsning, som opretholder en stor sikkerhed i systemet samtidig med, at investorerne, både indenlandske og udenlandske, fortsat ønsker at investere i danske boligobligationer.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Morten Frederiksen
Kontorchef
Telefon: 3370 1104
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her