Structural reform of the EU banking sector

15. november 2013

EU-Kommissionen forventes at lancere et forslag til strukturelle reformer af den europæiske banksektor i 2014
 
Finanstilsynet har sammen med de øvrige nordiske og baltiske bankforeninger den 15. november 2013 rettet henvendelse til EU-kommissær Barnier, der er ansvarlig for det kommende forslag, samt til de nordiske og baltiske EU-kommissærer med henblik på at fremhæve de nordisk-baltiske synspunkter forud for EU-Kommissionens drøftelser af det sandsynligvis kommende direktivforslag.
 
I brevet gentages foreningernes grundlæggende synspunkter om, at der ikke er grundlag for at konkludere, at i den europæiske banksektor er problemer, der kan afhjælpes af strukturelle reformer, samt at opsplitning af bankerne ikke vil give nogen fordele, men derimod bringe den universelle bankmodel i fare, hvilket vil være til skade for realøkonomien og den finansielle stabilitet og samtidig gøre det både dyrere og mere besværligt for de almindelige bankkunder. Det er endvidere understreget, at et eventuelt forslag alene bør omfatte banker med omfattende handelsaktiviteter og være baseret på klare ensartede kriterier, der tager højde for den universelle bankmodel.

Høring:

​Ingen høringsforespørgsel
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her