Udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

1. november 2013

Finanstilsynet har den 11. oktober 2013 sendt udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer i høring
 
Finansrådet er positivt indstillet over for tiltag, som kan medvirke til, at der skabes øget tillid til gennemførte revisioner og pengeinstitutternes regnskaber, herunder også at der i Danmark indføres en certificeringsordning for pengeinstitutrevisorer.
Finansrådet finder imidlertid, at der er flere retssikkerhedsmæssige problemstillinger knyttet til den foreslåede ordning.
Endvidere finder Finansrådet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der ved afgørelse af, om en revisor skal certificeres ensidigt, fokuseres på et kvantitativt element i form af antal debitérbare timer, og at kravet til antal debitérbare timer er markant for højt.
Finansrådet er stærkt bekymret for, at alene et fåtal af revisorer kan opnå certificering, og vurderer, at der vil være stor risiko for, at en række danske pengeinstitutter som følge heraf ikke vil kunne efterleve et forventet fremtidigt EU-krav om rotation af revisionsfirma.
 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her