Udkast til lov om ændring af universitetsloven m.fl.

26. august 2013

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har sendt udkast til lov om ændring af universitetsloven m.fl. (Justering af tilskudsprincip i forhold til international mobilitet) i høring til Finansrådet den 1. juli 2013

Finansrådet afgav høringssvar den 26. august 2013. Lovforslaget sigter mod at understøtte, at de studerende på danske uddannelsesinstitutioner i højere grad tager på et studieophold i udlandet. Derfor ophæves balancekravet mellem ind- og udgående studerende. I stedet vil de danske uddannelsesinstitutioner fremadrettet modtage tilskud på baggrund af egne udgående studerendes studieaktivitet ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, og fremover vil studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner ikke udløse tilskud til de danske uddannelsesinstitutioner.

Finansrådet afgiver sine bemærkninger med særlig fokus på universitetsuddannelserne.

 

 

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her