Udkast til lovforslag indeholdende blandt andet regulering af erhvervsobligationer

22. august 2013

Finanstilsynet har sendt udkast til samleforslag om finansiel virksomhed mv. i høring til Finansrådet den 1. juli 2013.

Finansrådet afgav høringssvar den 15. august 2013, vedrørende den del af udkast til lovforslag som angik indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og indførelse af mulighed for at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre m.v.

Finansrådet ser positivt på de muligheder som udkastet til lovforslag indeholder.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her