Udkast til samlelovforslag om finansiel virksomhed fra Finanstilsynet 9. august 2013

16. august 2013

 

Finanstilsynet har sendt udkast til samleforslag om finansiel virksomhed i høring til Finansrådet den 1. juli 2013. Der blev afgivet høringssvar den 12. august 2013.
 

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her