Bekendtgørelse om finansielle rapporter

10. januar 2013

Finanstilsynet har den 20. december 2012 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger

Finansrådet har afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedrørende de af tilsynet foreslåede ændringer i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter mfl.

Finansrådet kan tilslutte sig de ændringer, som kan henføres til ændringer i de internationale regnskabsstandarder (IFRS), således at det sikres, at regnskabsbekendtgørelsens regler om indregning og måling i videst muligt omfang forbliver IFRS-forenelige.

Særlige danske krav, som ikke kan henføres til ændringer i IFRS, kan Finansrådet derimod som udgangspunkt ikke tilslutte sig.

Eksempelvis kan Finansrådet ikke tilslutte sig de af tilsynet foreslåede ændringer til regnskabskendtgørelsens § 108 omkring oplysning om omfanget af lempelser i lånevilkår, der ikke på tilsvarende vis er indarbejdet i IFRS. I den forbindelse bemærkes endvidere, at de omhandlede oplysninger ikke i dag registreres i institutternes IT-/økonomisystemer, og at opfyldelse af oplysningskravet vil medføre betydelige omkostninger såvel til tilretning af systemer, forretningsgange mv. som til den efterfølgende løbende registrering.

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her