Evaluering af kommunalreformen

8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet har den 1. marts 2013 sendt rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen i høring. Finansrådet har følgende bemærkninger til rapporten

Rapporten peger blandt andet på, at koordineringen og samarbejdet mellem vækstforaene indbyrdes og staten bør have større opmærksomhed. Finansrådet mener grundlæggende, at koordineringen og videnspredningen mellem de seks vækstfora bør styrkes, idet regionerne deler mange udfordringer. Eksempelvis inden for uddannelse, overførsel af viden fra universiteterne til især SMV’er, adgang til risikovillig kapital m.m.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her