Handlingsplan om iværksætteri 2020

16. januar 2013

Erhvervsstyrelsen har den 9. januar 2013 sendt "Handlingsplan om iværksætteri 2020" i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Finansrådet er enig med EU-Kommissionen i, at det særligt er i virksomhedernes første år, at der er behov for en fokuseret indsats. Når virksomheden er et par år gammel, er der brug for en anden type rådgivning. På det stadie mener Finansrådet, at der særligt bør fokuseres på vækstiværksætterne, da de ikke bare skaber arbejdspladser, men også bidrager til vækst.

Endelig er det Finansrådets opfattelse, at en udbredelse af mikrofinansieringsordninger målrettet iværksættere i høj grad beror på, hvorvidt der er kendte nationale operatører, som bliver forvaltere på ordningerne. Erfaringen blandt Finansrådets medlemmer er, at der er store administrative omkostninger forbundet med sådanne ordninger set i forhold til den volumen, som de enkelte lån udgør.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her