Kommissionens forslag til direktiv om net og informationssikkerhed i hele EU

14. februar 2013

Finansrådet har afgivet høringssvar til Kommissionens forslag til direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU (KOM(2013)48)

Finansrådet støtter generelt arbejdet om bekæmpelse af it-kriminalitet på tværs af landegrænserne. I denne sammenhæng er det væsentligt, at politiet på nationalt niveau sikres tilstrækkelige ressourcer til opklaringen af it-kriminalitet, da kriminaliteten ofte foregår på et højt teknisk og velorganiseret niveau.

I forhold til brugen af regulering som det vigtigste middel til at harmonisere sikkerhedsforanstaltninger, fraråder Finansrådet generelt denne fremgang da den teknologi og de metoder, som danner baggrund for en øget betalingssikkerhed er undergivet en stadig udvikling, mens lovgivning som oftest tager udgangspunkt i en allerede eksisterende teknologi. Dette kan virke hæmmende på området. Derfor henstiller Finansrådet til, at dette tages i betragtning i arbejdet med implementeringen af dette minimumsdirektiv.

Finansrådet støtter op om det Kommissionens iniviativ for bekæmpelse af Botnets og malware, og fremhæver det som et eksempel på et initiativ, der er nødvendigt at gennemføre på tværs af landegrænser.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her