Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed

11. januar 2013

Erhvervsstyrelsen har den 14. december 2012 sendt forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer i fiansielle virksomheder) i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger

Finansrådet har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende de foreslåede ændringer til revisorloven og lov om finansiel virksomhed.

Generelt er Finansrådet positivt indstillet over for de foreslåede ændringer, herunder at der for pengeinstitutrevisorer indføres yderligere krav til efteruddannelse og relevant erfaring, samt at der indføres en certificeringsordning.

Finansrådet støtter således tiltag, som kan medvirke til, at der skabes øget tillid til gennemførte revisioner og virksomhedernes regnskaber.

Finansrådet finder dog, at der kan være retssikkerhedsmæssige uhensigtsmæssigheder knyttet til den foreslåede organisering af certificeringsordningen, som bør undersøges nærmere.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her