Udkast til forslag om ændring af selskabsloven

25. januar 2013

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2012 sendt forslag til lov om ændring af selskabsloven mv. (ændringer i forbindelse med evaluering af selskabsloven m.v.) i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Finansrådet har den 25. januar 2013 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende de foreslåede ændringer til selskabsloven.
Generelt er Finansrådet positivt indstillet over for de foreslåede ændringer, herunder at det gøres muligt at oprette en ny selskabsform: Iværksætterselskaber med en startkapital på 1 kr.
Finansrådet finder det glædeligt, såfremt de nye Iværksætterselskaber kan muliggøre og være medvirkende årsag til mere vækst i Danmark.

Endeligt kommer Finansrådet med forslag til, hvordan proceduren omkring udenlandske stemmeinstrukser kan smidiggøres yderligere.

 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her