Udkast til lov om investeringer mv. samt udkast til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

7. januar 2013

Finanstilsynet har den 12. december 2012 sendt såvel udkast til lovforslag til nyaffattelse af lov om investeringsforeninger m.v. som udkast til lovforslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Finansrådet har særligt noteret sig, at Finanstilsynet har forsøgt at ensrette de to loves regler om delegation. De foreslåede regler betyder bl.a., at bestyrelsen ikke vil kunne delegere både porteføljepleje og risikostyring. Dette er et skærpet krav til delegation, end hvad der følger af UCITS-direktivet og af FAIF-direktivet. I forbindelse med implementeringen af FAIF-direktivet foreslås der således også ændringer i de eksisterende regler i lov om investeringsforeninger, uden at der er sket ændringer i de gældende EU-regler på området.

 

Kontakt:

Christine Habel
Kontorchef
3370 1091
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her