Udkast til ny erklæringsbekendtgørelse

14. marts 2013

Finansrådet har modtaget Erhvervsstyrelsens udkast til ny erklæringsbekendtgørelse ved e-mail af 14. februar 2013

Finansrådet har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende de foreslåede ændringer til bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen).

Ændringerne af erklæringsbekendtgørelsen vedrører væsentligst muligheden for, at godkendte revisorer kan afgive erklæringer om udvidet gennemgang.

Generelt finder Finansrådet, at det er positivt, at der for små virksomheder med udvidet gennemgang skabes et alternativ til revision. Finansrådet vurderer dog, at der i en række situationer fortsat vil være behov for den høje grad af sikkerhed, som revision giver. Det er således vurderingen, at Finanstilsynets regnskabs- og kapitaldækningsregler, som pengeinstitutterne skal overholde, i en række situationer medfører, at der skal foretages revision.

Selv i de situationer, hvor det ikke følger af Finanstilsynets regnskabs- og kapitaldækningsregler, at der skal foretages revision, vil der efter Finansrådets opfattelse være en række tilfælde, hvor de handlinger, som udføres ved en udvidet gennemgang, ikke forekommer at være tilstrækkelige. Finansrådet foreslår derfor, at der i erklæringsstandarden om udvidet gennemgang indføres en fleksibilitet, således at den enkelte virksomhed får mulighed for at tilvælge yderligere supplerende handlinger, og eventuelle tilvalg i givet fald reflekteres i revisors erklæring om udvidet gennemgang.

Det er Finansrådets vurdering, at denne fleksibilitet vil medføre, at det i flere situationer end ellers vurderes tilstrækkeligt med en udvidet gennemgang.

 

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
[email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her