Ændring af bekendtgørelser vedrørende realkredit

16. oktober 2014

Finanstilsynet har den 24. september 2014 sendt udkast til ændring af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring samt udkast til ændring af Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. i høring.
 
Ændringerne sker for at tilpasse bekendtgørelserne til ikrafttrædelse af CRR og CRD IV, herunder ændringerne af lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbekendtgørelsen som følge heraf.
 
Herudover har Finanstilsynet sendt udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af 10 pct.-grænsen i artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber i høring.
 
Der er tale om en ny bekendtgørelse, der udmønter undtagelsesbestemmelsen i CRR artikel 129, stk. 1, litra c og artikel 129, stk. 1, sidste afsnit.
 
Finansrådet har i dette høringssvar afgivet en række mere tekniske bemærkninger til Finanstilsynets udkast til bekendtgørelser.

Kontakt:

Morten Frederiksen
Kontorchef
Telefon: 3370 1104
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her