Ændring af lov om Det Centrale Personregister

28. marts 2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. februar 2014 sendt Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring.

Finansrådet har ingen bemærkning i forhold til, at lovforslaget åbner for, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med, kan opnå juridisk kønsskifte.
Det skal imidlertid bemærkes, at finanssektoren forudsætter, at ændringer som følge af et juridisk kønsskifte opdateres automatisk i CPR-registeret, og at alle ændringer af CPR-numre som følge heraf meddeles bankerne automatisk.
 

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her