Ændring af virksomhedsskatteloven (L 200)

4. september 2014

​Skatteministeren fremsatte 3. september 2014 ændringsforslag til forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.) (L 200).

Betænkning blev afgivet 8. september 2014, medens 2. og 3. behandling fandt sted 9. september 2014.

Finansrådet afgav et kort høringssvar 3. september 2014 fulgt af et længere 4. september 2014, som blandt andet adresserede spørgsmål vedrørende overgangsregler, udskiftning af sikkerhed, skift af långiver, alskyldserklæringer samt definition af sikkerhedsstillelse.  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her