Ændring af virksomhedsskatteloven - L200

9. juli 2014

Skatteministeren har den 11. juni 2014  fremsat forslag (L200) om at ændre virksomhedsloven med henblik på at undgå misbrug af ordningen.

Hovedændringerne er, at der ikke kan ske opsparing i virksomhedsordningen, såfremt der er negativ indskudskonto (hvilket kan være udtryk for at der er indskudt privat gæld i ordningen), og at sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen (private lån) fremover vil blive anset for en hævning. Er der allerede pr. 11. juni 2014 sådan sikkerhedsstillelse kan der ikke opspares overskud fra indkomst erhvervet fra og med den 11. juni 2014.

Finansrådet støtter indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen, men finder at L200 er for vidtgående. Særligt den foreslåede bestemmelse om sikkerhedsstillelse er problematisk, da den i realitet også vil ramme sikkerhedsstillelse for rent erhvervsmæssige lån. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her