Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificeret andel i virksomheder...

28. maj 2014

Finansrådet har med e-mail den 28. april 2014 modtaget forslag til udkast til ovennævnte bekendtgørelse i høring fra Finanstilsynet.

Finansrådet takker for muligheden for at afgive bemærkninger.

Finansrådet finder det positivt, at det tilstræbes, at processen for godkendelse skal ligne den, der gælder efter §§ 61-61 b i lov om finansiel virksomhed, idet reglerne i vidt omfang skal opfylde samme formål – at sikre hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af den virksomhed, hvori erhvervelsen påtænkes. Af samme årsag bemærkes, at der bør ske en koordinering af henholdsvis bekendtgørelsen og Finanstilsynets vejledning og skemaer til lov om finansiel virksomhed §§ 61-61 b.

Desuden foreslås det, at der indføres overgangsregler og lettelser for ansøgninger, hvor oplysninger og eventuelle vurderinger allerede er, findes eller er foretaget i regi af Finanstilsynet. Endelig er der en række forslag af sproglig karakter.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her