Bekendtgørelser om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner i børnehaveklassen

3. juni 2014

Undervisningsministeriet har den 15. maj 2014 sendt udkast til bekendtgørelser om Fælles Mål i høring:

  • Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og
    emner (Fælles Mål)
  • Bekendtgørelse om formål kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for børnehaveklassen (Fælles Mål for børnehaveklassen).

Det er Finansrådets opfattelse, at der med forslaget i høringen om reviderede ”Fælles Mål”, i realiteten lægges op til en styrkelse af undervisningen af folkeskoleelever i privatøkonomi. Dette skyldes efter Finansrådets opfattelse, at der i høringsforslaget meget eksplicit redegøres for, hvordan og i hvilke fag, eleverne skal lære at forholde sig til privatøkonomiske problemstillinger.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her