Beretning nr. 3 afgivet efter "Se og Hør"-sagen

29. august 2014

Folketingets Kulturudvalg og Retsudvalg, Arbejdsgruppen vedrørende datasikkerhed under Retsudvalget, har den 25. juni 2014 sendt beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse, i høring. 

Finansrådet er meget positiv ift. nedsættelsen af arbejdsgrupperne i forlængelse af ”Se og Hør”-sagen. Borgernes fortsatte tillid til at deres personfølsomme oplysninger håndteres forsvarligt er en helt afgørende forudsætning for den fortsatte digitalisering. Sagen har derfor også haft den største bevågenhed hos Finansrådets medlemmer.
 
Sagen behandles med største alvor, og de enkelte banker har i naturlig forlængelse af sagen vurderet egne sikkerhedsprocedurer. Finansrådet har i august 2014 orienteret Erhvervs- og Vækstministeriet om det igangværende arbejde i sektoren og de indledende overvejelser om relevante sektorinitiativer. Finansrådet vil i september 2014 give Erhvervs- og Vækstministeriet en tilbagemelding på, hvad sektoren på den baggrund vil foretage sig. 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Henriette Rolskov
Seniorkonsulent
Telefon: 3370 1102
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her