Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

20. august 2014

Finansrådet har den 3. juli 2014 modtaget høring vedrørende ovenstående fra NaturErhvervsstyrelsen. Vi har følgende bemærkninger til lovforslaget.

Lovforslaget er en opfølgning på aftale om Vækstplan for Fødevarer af 2. april 2014 indgået mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Finansrådet vil gerne kvittere for, at aftalekredsen har lyttet til Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer, som netop anbefaler en modernisering af lov om landbrugsejendomme.

 

De foreslåede ændringer fjerner i Finansrådets optik de eksisterende juridiske barrierer for selskabsdrevne landbrug, loven bliver mere tidssvarende og landbruget bliver sidestillet med andre helt almindelige virksomheder.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her