Forslag til lov om ændring af randzoneloven og miljømålsloven

24. april 2014

NaturErhvervstyrelsen har den 4. april 2014 sendt høring vedrørende forslag til lov om ændring af randzoneloven og miljømålsloven.

Lovforslaget er en opfølgning på Vækstplan for Fødevarer fra den 2. april 2014, hvori aftaleparterne bakker op om en halvering af randzonearealet.
Finansrådet mener, at det er et skridt i den rigtige retning, da miljøreguleringen bør være målrettet fremfor baseret på generelle virkemidler.
Det er dog afgørende, at kompensationen til de landmænd, der skal udlægge randzoner, fuldt ud dækker produktionsforringelsen ved, at der ikke kan dyrkes i randzonerne, og at kompensationsmodellen tager hensyn til panthavers sikkerhed i ejendommen.

 

 
 

 

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her