Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

14. februar 2014

Ved brev af 17. januar 2014 har Justitsministeriet fremsendt udkast til ovennævnte lovforslag og bedt om bemærkninger hertil.

Finansrådet er meget positiv overfor Justitsministeriets udkast til lovforslag, som skal gøre det muligt at gennemføre tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter i samme omfang, som man kan tvangsfuldbyrde låneaftaler, som er underskrevet med pen på papir.
I høringssvaret indgår enkelte bemærkninger med henblik på at gøre lovændringen fremtidssikret samt at præcisere forhold, som vil kunne give anledning til tvivl i praksis.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her