Forslag til lov om omsætning af fast ejendom (Ejendomsmæglerloven)

22. januar 2014

Finansrådet har med e-mail af 20. december 2013 modtaget materiale til høring over forslag til lov om omsætning af fast ejendom. Finansrådet takker for muligheden for at afgive bemærkninger

Finansrådet finder det overordnet meget positivt, at der foretages en forenkling og en gennemskrivning af loven, ligesom det er positivt, at det tydeliggøres, at ejendomsmægleren er sælgers mand. Finansrådet foreslår som det væsentligste, at der indføres et obligatorisk forbehold for købers finansiering af ejendommen. Desuden bør det præciseres, at en ejendomsmægler gerne må henvise til et kreditinstitut. Endelig bør kreditinstitutterne sikres adgang til de for rådgivningen nødvendige oplysninger.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Kristina Breyen
Juridisk konsulent
3370 1072
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her