Forslag til revision af direktiv om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (Shareholders Rights Directive 2007/36/EC)

25. april 2014

Kommissionen har den 9. april 2014 fremsat et forslag til revision af direktiv om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (Shareholders Rights Directive 2007/36/EC).
 
Baggrunden for revisionen er at opnå et langsigtet aktionærengagement samt at forbedre grænseoverskridende stemmeafgivelse. Med direktivet ønskes større gennemsigtighed af aktionærforhold samt at sikre aktionærindflydelse i forbindelse med lønforhold og transaktioner mellem nærtstående parter.
Finansrådet ser positivt på direktivets overordnede formål, ligesom de emner, der tages op i forslaget, er relevante.
Det er imidlertid Finansrådets opfattelse, at der bør bygges mere på eksisterende ordninger om information og transparens. Samfundsøkonomisk er det ikke hensigtsmæssigt, hvis der indføres ”lag på lag” af information med risiko for overflødige overlap og indbyrdes modstrid, og slet ikke hvis hensynet til aktionærerne mere effektivt varetages gennem eksisterende ordninger.
 
Kommissionen har udsendt henstillingen vedrørende corporate governance, idet Kommissionen har fundet, at de noterede selskaber ikke i alle tilfælde gør nok ud af at forklare sig, hvis de afviger fra givne anbefalinger.
 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her