Lovforslag om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

25. august 2014

Skatteministeriet har ved e-mail den 24. juni 2014 fremsendt udkast til ovennævnte lovforslag og anmodet om Finansrådets bemærkninger hertil.
 
Lovforslaget medfører blandt andet en væsentlig forbedring af mulighederne for at benytte den digitale løsning
”eSKATdata”, som i marts fik ”Digitaliseringsprisen 2014”.
Finansrådet kan fuldt ud støtte Skatteministeriets initiativ til at udvide mulighederne for at benytte den eksisterende digitale løsning - til gavn for borgerne/kunderne, SKAT og de finansielle virksomheder.

 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her