Udkast til styresignal om betydningen af SKM2013.372.HR for pengeinstitutter

25. februar 2014

SKAT har den 6. februar 2014 sendt ovennævnte udkast til styresignal i høring med høringsfrist den 27. februar 2014.

Finansrådets medlemmer finder høringsudkastet utilfredsstillende, da det ikke indeholder tekniske anvisninger. Det er således uklart, hvordan der teknisk skal forholdes fremadrettet, og hvorvidt der fortsat kan tages udgangspunkt i regnskabstal fra pengeinstitutternes resultatopgørelse.

I lyset heraf anbefaler Finansrådet, at nye retningslinjer først tillægges virkning fra 1. januar 2015, eller når der er skabt klarhed over, hvordan der fremadrettet skal forholdes.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Mette Ravn
Kontorchef
3370 1136
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her